JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 42 995 36 335 56 766 27 938 40 318 41 203 37 910 0 33 741 0 0 106 011 1,9 4 662 325 204 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč