JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 43 821 36 727 50 963 30 696 37 903 55 163 56 970 0 0 0 32 836 55 047 5,4 13 436 967 833 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč