JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 6 415 6 694 6 760 3 094 6 252 5 896 0 9 011 0 0 0 0 7,8 19 466 250 836 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč