JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 606 3 782 4 256 0 2 887 6 804 5 118 0 0 0 2 762 0 1,9 4 652 100 231 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč