JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 343 3 795 4 867 3 112 2 838 5 098 4 998 2 817 3 059 3 482 2 642 2 749 13,7 34 241 096 854 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč