JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 871 885 911 861 698 946 1 039 823 780 747 1 033 1 086 7,8 19 496 312 637 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč