JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 364 3 627 3 743 2 971 1 347 3 694 2 781 4 003 4 524 0 1 614 1 724 0,9 2 298 562 855 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč