JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 290 2 838 3 058 1 767 2 664 4 375 4 539 1 049 0 3 339 1 919 2 149 0,9 2 346 465 856 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč