JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 660 2 972 2 481 1 784 2 040 3 967 2 841 2 977 2 736 2 050 1 873 0 0,8 2 057 949 888 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč