JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 807 7 200 6 520 4 254 7 078 6 096 7 631 6 929 4 311 4 324 4 699 5 043 1,2 3 050 673 936 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč