JKSO Popis JKSO MJ Jedn. cena 2004 -2015 [Kč] Jedn. cena 2004 [Kč] Jedn. cena 2005 [Kč] Jedn. cena 2006 [Kč] Jedn. cena 2007 [Kč] Jedn. cena 2008 [Kč] Jedn. cena 2009 [Kč] Jedn. cena 2010 [Kč] Jedn. cena 2012 [Kč] Jedn. cena 2013 [Kč] Jedn. cena 2014 [Kč] Jedn. cena 2015 [Kč] Celk. váha [%] Celková cena     2004 - 2015 [Kč]
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 002 6 774 7 620 4 502 5 591 8 298 9 037 5 272 8 036 4 513 6 573 0 0,8 1 913 285 184 Kč
  Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2015                             250 226 199 906 Kč