JKSO popis JKSO mj Ø cena JKSO  za  období 2004_až_2015 Ø cena JKSO
rok 2004
Ø cena JKSO
rok 2005
Ø cena JKSO
rok 2006
Ø cena JKSO
rok 2007
Ø cena JKSO
rok 2008
Ø cena JKSO
rok 2009
Ø cena JKSO
rok 2010
Ø cena JKSO
rok 2012
Ø cena JKSO
rok 2013
Ø cena JKSO
rok 2014
Ø cena JKSO
rok 2015
váha 2004

2015
celková cena JKSO za  období 2004 až 2015
valorizace na CÚ 2015 dle indexů ČSÚ nabídk. ceny valorizace na CÚ 2015 dle indexů ČSÚ
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 068 0 0 0 0 0 0 0 0 1 744 0 2 585 1,14% 2 859 142 700
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 763 2 654 0 0 0 3 200 1 598 0 0 0 1 688 1 555 0,79% 1 981 421 327
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 711 1 076 463 321 440 703 703 1 076 1 204 1 474 5 353 038 7 526 0,72% 1 804 649 663
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 376 5 331 6 538 3 831 5 156 5 714 6 333 11 911 5 074 5 576 0 4 029 0,71% 1 765 485 800
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 17 696 17 030 18 202 13 424 22 426 18 558 25 314 0 25 325 21 204 28 148 15 321 0,58% 1 447 366 281
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 62 429 79 225 0 74 678 84 259 35 372 29 732 27 560 61 902 0 20 828 31 743 0,55% 1 382 547 167
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 17 761 11 858 13 530 32 634 29 487 25 382 32 544 40 956 34 787 30 864 27 848 2 645 0,54% 1 347 731 808
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 525 527 354 289 211 895 564 1 538 0 1 904 1 841 2 917 0,49% 1 232 019 214
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 8 511 8 511 8 528 6 344 6 180 12 726 24 282 10 115 5 294 19 572 8 008 1 512 0,44% 1 096 955 283
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 132 934 0 0 565 873 1 067 971 0 1 865 415 0 0 0 0 0 0,40% 999 248 054
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 100 4 283 4 766 3 653 5 188 5 975 7 223 0 4 487 2 994 0 0 0,40% 1 012 863 709
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 196 1 699 2 020 1 034 1 543 3 410 1 881 0 0 424 831 1 601 0,35% 879 311 924
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 44 178 52 853 52 162 34 693 36 046 36 410 52 817 0 0 50 304 0 49 942 0,34% 860 985 170
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 22 139 0 0 1 627 0 0 80 635 0 0 36 413 0 8 878 0,31% 773 857 124
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 3 941 0 0 0 0 0 3 763 0 0 0 0 6 871 0,29% 735 220 556
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 787 1 027 831 334 1 062 1 324 574 3 095 1 721 1 030 3 155 2 311 0,24% 600 559 924
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 28 371 15 206 36 585 47 602 21 353 23 993 35 318 26 429 26 427 0 2 574 0 0,22% 540 927 827
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 476 0 14 376 11 997 63 448 4 037 0 0 0 12 562 0 0 0,22% 540 876 915
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 7 978 11 446 0 9 480 9 049 9 250 10 740 9 150 7 143 5 888 4 589 0 0,21% 529 039 117
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 16 471 20 276 0 16 864 0 19 210 0 0 8 853 14 382 19 167 57 256 0,20% 501 708 080
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 435 6 284 6 660 5 117 5 920 8 678 9 403 8 072 6 685 5 086 0 0 0,20% 501 049 466
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 27 473 15 095 0 39 348 29 395 43 199 71 350 59 574 0 36 074 14 105 28 615 0,19% 480 642 501
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 429 1 463 998 1 299 2 241 1 191 0 0 0 0 0 0 0,17% 434 506 660
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 958 764 1 030 510 802 1 200 1 016 1 398 648 747 0 837 0,15% 367 250 550
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 3 754 716 0 0 0 9 566 113 3 598 568 3 069 050 0 0 0 0 3 218 196 0,15% 371 716 879
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 060 3 634 6 027 3 053 40 195 8 081 9 482 0 0 0 3 533 7 837 0,14% 360 719 927
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 23 664 10 959 18 779 16 570 20 767 31 097 12 444 0 0 0 0 7 897 0,13% 330 708 493
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 6 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 073 0 0,13% 316 812 089
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 50 331 0 0 0 0 0 50 331 0 0 0 0 0 0,13% 335 554 701
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 7 242 6 373 5 815 4 904 4 765 6 387 10 760 9 404 19 449 4 165 11 867 20 515 0,13% 336 110 408
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 19 387 0 0 0 0 21 798 17 406 0 0 0 0 0 0,12% 305 755 028
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 828 141 0 0 3 365 389 0 5 764 948 3 008 034 0 0 0 0 0 0,12% 304 172 883
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 7 159 8 917 7 865 4 632 5 958 9 734 5 319 9 672 9 554 8 058 9 681 9 482 0,11% 287 614 664
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 7 602 14 526 4 748 5 990 0 0 13 807 0 0 0 0 14 358 0,10% 253 490 903
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 126 186 227 203 99 087 76 211 72 392 155 299 0 0 0 0 0 0 0,10% 254 391 480
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 93 232 0 27 075 0 0 0 117 442 0 0 0 0 0 0,09% 231 775 647
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 4 172 4 232 4 149 2 217 3 135 5 638 3 884 9 038 4 196 4 007 4 480 3 148 0,08% 192 327 557
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 606 1 566 1 804 1 344 1 436 1 753 1 645 2 054 2 799 1 195 1 047 1 981 0,08% 192 238 241
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 470 1 961 1 604 938 0 1 251 2 574 0 0 0 2 431 416 0 0,08% 211 426 209
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 27 306 0 34 919 8 080 0 6 852 0 0 0 0 0 0 0,07% 180 246 699
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 4 468 3 926 0 3 771 4 474 5 872 11 997 0 4 483 0 0 0 0,07% 167 253 161
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 16 274 16 681 14 942 14 513 9 574 26 556 0 0 0 56 739 0 36 098 0,07% 163 034 495
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 20 330 39 687 15 001 22 122 13 444 42 653 16 428 19 869 0 14 862 0 32 018 0,06% 158 818 885
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 422 0 0 1 660 0 1 421 0 0 0 0 0 0 0,06% 150 014 058
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 137 570 0 171 271 52 888 0 0 226 935 0 0 0 0 0 0,06% 161 644 286
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 15 451 0 0 0 0 12 559 11 014 5 727 0 4 909 10 493 21 564 0,05% 132 122 835
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 19 931 17 613 46 506 24 255 0 36 099 10 901 0 0 0 10 438 15 887 0,05% 118 112 685
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 18 486 0 19 853 12 960 0 16 981 21 277 0 0 0 0 0 0,05% 126 091 586
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 852 1 599 0 1 567 0 2 582 3 415 1 894 0 0 0 0 0,05% 134 834 019
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 840 0 4 038 1 899 0 2 943 1 341 0 0 0 1 316 0 0,05% 123 175 232
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 27 993 17 310 0 0 0 0 0 0 15 969 40 825 0 35 091 0,05% 127 171 296
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 052 0 0 0 0 965 1 484 0 0 0 0 0 0,05% 119 378 067
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 665 0 0 395 0 911 0 0 0 0 0 0 0,04% 106 614 465
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 337 3 954 2 644 862 0 1 385 0 0 0 0 0 0 0,04% 102 403 736
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 32 784 26 015 35 717 13 125 15 907 0 10 473 24 258 0 0 0 38 801 0,04% 105 891 728
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 39 026 39 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03% 80 431 944
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 940 0 0 0 0 2 124 0 0 0 0 0 1 936 0,03% 81 350 917
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0,03% 65 837 983
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 349 921 1 009 0 0 1 379 1 264 2 798 1 255 1 111 1 311 1 388 0,03% 84 652 310
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 55 313 47 564 0 0 0 0 71 111 0 0 0 0 0 0,03% 69 916 161
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 042 55 063 0 20 034 0 43 648 49 424 0 0 0 0 0 0,03% 68 993 015
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 431 1 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03% 69 861 756
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 654 952 0 3 945 801 2 351 160 1 897 080 0 0 0 0 0 0 0 0,03% 79 648 564
827 173 vodovody požární z trub litinových M 6 933 0 0 5 630 8 136 0 0 0 0 0 0 0 0,02% 57 448 037
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 34 112 34 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02% 46 529 083
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 597 2 267 0 1 898 0 2 679 1 988 3 166 6 972 0 0 0 0,02% 61 029 428
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 879 4 344 0 1 497 0 3 446 0 0 0 0 0 0 0,02% 40 500 252
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 66 512 65 862 0 29 896 0 0 100 750 0 0 0 0 0 0,02% 42 500 988
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 30 786 0 127 585 16 833 64 402 0 0 0 0 0 0 0 0,02% 39 252 632
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 484 0 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0,02% 62 132 163
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 963 0 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01% 24 113 894
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 2 791 2 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01% 13 171 752
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 524 0 0 0 0 7 662 5 056 7 060 0 0 20 879 4 111 0,01% 31 738 229
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 11 175 0 0 21 020 0 0 0 0 0 0 4 412 0 0,01% 14 572 307
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 9 021 29 132 0 0 17 327 0 50 232 0 0 0 0 3 267 0,01% 14 108 966
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 25 907 0 0 0 0 0 25 907 0 0 0 0 0 0,01% 17 435 367
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 21 637 0 0 0 0 21 637 0 0 0 0 0 0 0,01% 15 037 550
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 578 0 2 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01% 14 128 837
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 855 0 0 309 0 2 766 1 378 0 0 1 269 0 2 151 0,01% 27 403 743
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 047 0 0 0 0 2 047 0 0 0 0 0 0 0,01% 27 771 422
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 3 782 0 3 675 0 0 3 882 0 0 0 0 0 0 0,01% 33 688 650
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 701 0 0 0 554 2 074 0 0 0 0 0 0 0,01% 18 191 925
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 794 0 4 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01% 26 245 094
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 49 558 0 48 247 0 0 0 58 336 0 0 0 0 0 0,01% 18 683 377
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 27 858 0 19 367 18 200 0 46 770 113 542 0 0 0 0 0 0,01% 33 930 452
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet  předpjatých REK M2 30 125 0 0 0 0 30 125 0 0 0 0 0 0 0,01% 18 315 960
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 121 813 0 0 0 0 131 022 0 96 096 0 0 0 0 0,01% 24 484 413
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 8 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 719 0 0,01% 19 878 422
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 23 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 733 22 779 0,01% 30 172 238
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 61 889 61 215 0 47 168 0 0 0 0 0 0 1 015 078 0 0,01% 23 084 762
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 4 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 262 0,01% 19 283 888
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 542 0 0 0 0 542 0 0 0 0 0 0 0,01% 12 817 312
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 44 640 0 0 0 0 0 44 640 0 0 0 0 0 0,01% 19 820 118
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 26 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 402 26 783 0,01% 23 917 563
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 1 619 0 0 1 022 0 4 951 3 107 0 0 0 0 0 0,01% 14 843 812
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 13 863 0 13 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 855 705
833 128 nádrže hospodářské (např. požární) - bez opevění M2 1 128 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 128 926 0,00% 3 386 777
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene,  kameniva M2 3 147 0 0 0 0 0 3 147 0 0 0 0 0 0,00% 11 990 242
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 15 211 13 367 16 634 0 0 18 602 0 0 0 0 0 0 0,00% 9 415 458
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 1 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 885 0 0,00% 156 492
831 111 drenáže odvodňovací (mimo drenáže krtčí a regulační) - z trub z plastických hmot M 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 0,00% 3 608 608
828 811 vedení kabelová sdělovací dálková - v zemní rýze na upravený povrch M 1 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 609 0 0,00% 1 351 395
828 174 vedení sdělovací - nad zemí na stožárech nebo sloupech M 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 0 0,00% 822 495
827 592 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub ocelových M 2 010 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 010 351 0 0,00% 6 031 054
827 591 plynovody a vzduchovody trubní ostatní - z trub z plastických materiálů a sklolaminátu M 344 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 589 0 0,00% 2 412 121
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 21 609 0 0 10 663 0 28 509 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 812 821
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 722 0 0,00% 509 717
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 5 197 5 189 0 0 5 211 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 281 453
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 9 553 0 0 0 0 0 9 553 0 0 0 0 0 0,00% 6 429 022
823 291 úpravy územní a samostatné zemní práce ostatní - kryt vegetační M2 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 0 0,00% 7 710 737
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 320 0 0 0 0 0 7 320 0 0 0 0 0 0,00% 9 384 041
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 807 1 863 0 0 0 0 1 659 0 0 0 0 0 0,00% 5 850 108
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 846 0 0 0 0 1 901 1 678 0 0 0 0 0 0,00% 10 126 418
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 874 0,00% 3 190 735
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 924 0 0 0 0 0 1 924 0 0 0 0 0 0,00% 3 620 347
822 292 R komunikace pozemní ostatní - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. REK M2 11 477 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 477 786 0 0,00% 11 477 786
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 102 0 0 0 0 3 363 0 0 0 0 0 1 271 0,00% 7 003 046
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 559 0 0 0 1 474 1 611 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 653 535
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 217 0 1 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 331 010
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 8 929 0 0 0 0 8 929 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 875 167
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 551 0 0 0 0 2 551 0 0 0 0 0 0 0,00% 8 420 734
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 585 1 463 0 0 0 0 0 4 904 0 0 0 1 662 0,00% 9 182 833
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 117 0 0 849 0 2 621 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 322 604
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 014 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 345 0,00% 9 706 014
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 724 0,00% 8 166 113
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 452 0 0 0 0 1 452 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 806 486
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 161 0 0 0 0 0 0 0 0 1 161 0 0 0,00% 7 470 412
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 503 0 0 0 0 0 0 4 503 0 0 0 0 0,00% 6 317 874
821 447 lávky a mosty pro vedení - vodorovná nosná konstrukce kovová M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 603 020
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 47 080 0 0 0 0 0 0 47 080 0 0 0 0 0,00% 1 177 007
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 31 035 0 31 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 644 874
821 147 N mosty pozem kom dočasné - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 7 792 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 792 703 0,00% 7 792 703
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 41 324 41 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 253 0,00% 8 388 707
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 15 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 212 0 0,00% 6 663 050
821 124 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 3 068 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 068 665 0 0,00% 3 068 665
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 47 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 734 0,00% 5 680 390
815 981 pomníky, kašny a jiná drobná architektura - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M3 67 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 538 0 0,00% 67 538
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 650 0 0 0 4 650 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 887 245
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 001 0 0 0 0 5 001 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 801 123
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 263 10 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 11 545 776
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 18 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 989 0,00% 6 760 252
815 417 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce kovová M3 749 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 644 0,00% 749 644
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 5 495 0 0 5 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 346 534
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 100 0 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0,00% 970 154
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 13 484 0 0 0 0 0 13 887 0 10 424 0 0 0 0,00% 4 760 018
814 293 nádrže pozemní ostatní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 2 433 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 433 349 0,00% 7 300 048
814 183 jímky a nádrže sdružené pro odpadní vody - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 1 387 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 711 0 0,00% 1 387 711