1. Globální ukazatele
 

                         2. Datová základna - úroveň DÚR a studie
                         Ukazatelové ceny rozhodujících objektů je nutné chápat jako statistický výstup z vítězných nabídek.
                         Pro praktické využití je určena datová základna DÚR, schválená Centrální komisí MD ČR ze dne 20.3.2015 (zpracovaná dle expertních cen ŘSD ČR).
                         https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/soupisy-a-ceny-praci

                         3. Datová základna - úroveň DSP
                         Ukazatelové ceny rozhodujících skupin prací je nutné chápat jako statistický výstup z vítězných nabídek.
                         Pro praktické využití je určena datová základna DSP, schválená Centrální komisí MD ČR ze dne 20.3.2015 (zpracovaná dle expertních cen ŘSD ČR).
                         https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/soupisy-a-ceny-praci

                         4. Měrné ceny - skupiny objektů
 

                         5. Měrné ceny - skupiny staveb
 

                         6.1. Měrné ceny - stavby dle pracovišť ŘSD ČR
 

                         6.2. Měrné ceny - stavby