803 569

domy bytové netypové - protihluková okna

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 066 11 572 0 9 584 9 149 9 352 10 858 9 251 7 221 5 953 4 639 0 0 0,2 534 858 562
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006