815 237

oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 969 772 1 042 516 811 1 213 1 027 1 413 655 756 0 846 0 0,1 371 290 237
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006