815 413

zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 17 893 17 218 18 402 13 572 22 673 18 762 25 592 0 25 634 21 437 28 458 15 489 0 0,6 1 463 423 963
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006