815 423

zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 16 453 16 864 15 106 14 673 9 679 26 848 0 0 0 57 363 0 36 495 0 0,1 164 827 990
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006