815 443

zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 13 625 0 14 534 12 129 64 146 4 082 0 0 0 12 700 0 0 0 0,2 546 826 475
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006