815 465

stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 410 5 390 6 610 3 873 5 212 5 777 6 403 12 042 5 130 5 637 0 4 073 4 675 0,7 1 836 833 365
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006