815 466

stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 506 6 353 6 733 5 173 5 985 8 774 9 507 8 160 6 758 5 142 0 0 0 0,2 506 560 229
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006