815 469

stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 156 4 330 4 819 3 694 5 245 6 041 7 302 0 4 536 3 027 0 0 0 0,4 1 024 005 001
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006