821 113 N

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 34 733 36 044 39 522 26 346 37 099 41 649 40 207 0 0 75 260 22 833 25 273 25 216 16,1 41 411 296 854
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006