821 113 R

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 15 858 20 499 0 17 050 0 19 421 0 0 8 951 14 540 19 378 57 885 11 982 0,2 581 999 025
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006