821 116 R

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 22 009 17 501 0 0 0 0 0 0 16 145 41 274 0 35 477 11 906 0,1 162 251 950
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006