821 117 N

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 63 115 80 097 0 75 500 85 186 35 761 30 059 27 864 62 583 0 21 057 32 092 0 0,5 1 397 755 575
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006