821 127 R

mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
821 127 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 1 866 0 0 0 0 0 0 0 4 389 0 0 0 0 0,0 10 237 809
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006