821 432 N

lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 28 164 0 19 580 18 400 0 47 285 114 791 0 0 0 0 0 0 0,0 34 303 696
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006