821 434 N

lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 103 0 48 777 0 0 0 58 977 0 0 0 0 0 0 0,0 18 888 895
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006