821 436 N

lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 55 922 48 087 0 0 0 0 71 893 0 0 0 0 0 0 0,0 70 685 236
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006