822 214 N

dálnice - kryt monolit bet NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 780 4 619 6 203 3 100 0 6 468 0 0 0 0 0 2 537 0 5,6 14 435 751 091
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006