822 214 R

dálnice - kryt monolit bet REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 091 0 0 0 0 0 0 0 0 1 764 0 2 614 0 1,1 2 890 591 816
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006