822 217 N

dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 6 133 6 767 6 833 3 128 6 320 5 961 0 9 110 0 0 0 0 1 993 7,8 20 193 988 043
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006