822 217 R

dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 824 2 683 0 0 0 3 235 1 616 0 0 0 1 707 1 572 1 982 1,0 2 591 871 729
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006