822 227 N

silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 317 3 836 4 920 3 146 2 869 5 154 5 053 2 848 3 093 3 520 2 671 2 779 1 837 13,6 35 045 958 083
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006