822 227 R

silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 913 895 921 870 705 956 1 051 832 788 755 1 045 1 098 1 520 8,4 21 547 870 646
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006