822 237 N

silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 393 3 667 3 785 3 003 1 362 3 735 2 811 4 047 4 573 0 1 632 1 743 1 529 0,9 2 328 257 532
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006