822 237 R

silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 723 1 087 468 324 445 711 710 1 088 1 217 1 490 5 411 990 7 609 1 623 0,7 1 843 032 119
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006