822 247 N

silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 326 2 869 3 092 1 787 2 693 4 423 4 589 1 060 0 3 375 1 940 2 173 0 0,9 2 372 277 605
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006