822 247 R

silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 531 533 358 293 213 905 570 1 555 0 1 925 1 862 2 949 0 0,5 1 245 569 768
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006