822 253 N

komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 900 4 392 0 1 514 0 3 484 0 0 0 0 0 0 0 0,0 40 945 838
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006