822 255 N

komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 625 2 292 0 1 918 0 2 709 2 010 3 200 7 049 0 0 0 0 0,0 61 700 857
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006