822 257 N

komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 690 3 005 2 509 1 804 2 062 4 011 2 872 3 009 2 766 2 072 1 893 0 0 0,8 2 080 590 883
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006