822 257 R

komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 796 1 039 840 337 1 074 1 339 580 3 130 1 740 1 042 3 190 2 337 0 0,2 607 169 202
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006