822 267 N

komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 220 1 717 2 042 1 045 1 560 3 448 1 902 0 0 428 840 1 618 0 0,3 888 984 258
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006