822 273 N

chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 598 1 584 1 824 1 358 1 452 1 772 1 663 2 077 2 830 1 209 1 059 2 003 902 0,1 198 352 904
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006