822 273 R

chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 363 931 1 020 0 0 1 395 1 278 2 828 1 269 1 123 1 325 1 403 0 0,0 85 583 385
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006