822 277 N

chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 872 0 4 083 1 920 0 2 975 1 355 0 0 0 1 330 0 0 0,1 124 530 090
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006