824 113

spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 27 606 0 35 303 8 169 0 6 928 0 0 0 0 0 0 0 0,1 182 229 253
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006