824 213

svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 18 689 0 20 072 13 102 0 17 168 21 511 0 0 0 0 0 0 0,1 127 478 617
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006