825 121

tunely silniční - hloubené

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 145 394 0 0 572 099 1 079 715 0 1 885 935 0 0 0 0 0 0 0,4 1 010 237 739
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006